پرداخت 2021-06-17T19:02:23+04:30

فرم زیر به منزله شروع تحلیل و بررسی سوابق، شخصیت و استعداد شما است. بدیهی است پرداخت و تکمیل این فرم به منزله تایید نهایی شما جهت حضور در دوره ها و جلسات منتورینگ فردی نیست و پس از آن جهت جلسه حضوری و نهایی کردن ثبت نام، با شما تماس خواهیم گرفت.

    توجه داشته باشید پرداخت به منزله ورد به فرایند مصاحبه تخصصی و روانشناسی است. توجه فرمایید در صورت انصراف شما بعد از این مرحله مبلغ عودت داده نخواهد شد. و در صورت نهایی شدن و انعقاد قرارداد این مبلغ از عدد پرداختی کل کسر می گردد.
  • 0 ریال