پرداخت 2020-09-02T15:25:46+04:30

کارآموز گرامی فرم زیر به منزله  پیش ثبت نام شما در دوره است. بدیهی است پرداخت و تکمیل این فرم به منزله تایید نهایی شما جهت حضور در دوره نیست و پس از آن جهت جلسه حضوری و نهایی کردن ثبت نام با شما تماس خواهیم گرفت.

فرم پیش ثبت نام دوره های کارآموزی و کارآگاه شو

    توجه داشته باشید پرداخت شهریه به معنای قبول کردن کامل شرایط شرکت در دوره است. و در صورت انصراف شما بعد از این مرحله با کسر 25 درصد مبلغ قابل عودت است.
  • 0 ریال