trainee 2020-09-01T21:07:53+04:30
   

لطفا جهت پیش ثبت نام و شرکت در طرح کار آموزی و دوره کارآگاه شو، هر 2 فرم زیر را به صورت جداگانه تکمیل نمایید و در پایان دکمه"پرداخت و پیش ثبت نام" را زده تا ما پس از تحلیل و بررسی اطلاعات و در صورت وجود تناسب شخصیت با حرفه و دوره مد نظرتان، جهت جلسه مصاحبه فردی با شما تماس بگیریم. بدیهی است در صورت پرداخت هرگونه هزینه و عدم نهایی شدن ثبت نام، مبلغ به طور کامل به حساب شما بازگردانیده خواهد شد. با تشکر
فرشته عزیزی از دپارتمان منابع انسانی
موتور توسعه نیمو