trainee 2021-03-28T14:34:37+04:30
   

لطفا جهت پیش ثبت نام و شرکت در طرح کار آموزی و دوره کارآگاه شو، هر 2 فرم زیر را به صورت جداگانه تکمیل نمایید و در پایان دکمه"پرداخت و پیش ثبت نام" را زده تا ما پس از تحلیل و بررسی اطلاعات و در صورت وجود تناسب شخصیت با حرفه و دوره مد نظرتان، جهت جلسه مصاحبه فردی با شما تماس بگیریم. با تشکر
فرشته عزیزی از دپارتمان منابع انسانی
موتور توسعه نیمو