یک روانشناس سازمانی یا یک مدیر منابع انسانی زمانی که قصد دارد، استعداد و توانمندی های کارکنان مجموعه خود را مدیریت کند یا به عبارت دیگر سعی دارد عملکرد و بهره وری آنها را بهبود ببخشد و حتی مهمتر از آن اسباب بهتر شدن حال آن ها را در سازمان، شرکت یا مجموعه خود فراهم کند؛ خیلی مهم است که بتواند این افراد را از چندین بعد مختلف بشناسد و بررسی کند. یکی ازین ابعاد، روان و احوالات روانی آنهاست که کارشناسان ایمنی و سلامت یا همان HSE ها خیلی بیشتر و ملموس تر با اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر آسیب ها و خطرات حین کار و افزایش یا کاهش بهره وری نیروی کار آشنا هستند.

آزمون زیر، یک آزمون نسبت کوتاه است که سعی در سنجش همین بعد مهم را دارد. در این آزمون فهرستی از مشکلات و دغدغه هایی که خیلی از ما با آنها درگیر هستیم ، وجود دارد. برای پاسخ به سوالات، حال و هوای یکی دو هفته اخیرتان را به یاد بیاورید.

یک زمان مناسب را برای پاسخ به آزمون انتخاب کنید که ذهنتان مشغول دغدغه یا کارهای دیگر نباشد. نهایت زمان مورد نیاز برای این آزمون 30 دقیقه است. آزمون از 90 سوال و پنج پاسخ تشکیل شده است که به ترتیب میزان شباهت عبارت های سوالی رو به حال شما نشان می دهد. عبارت “به هیچ وجه” نشان دهنده این است که شما حداقل در طول یک هفته اخیر این احساس و حالات را تجربه نکرده اید و عبارت”خیلی زیاد” به این معناست که این مسئله یا مشکل هر روز و گاهی بارها طی این هفته برایتان اتفاق افتاده است.

 

1.آیا از هفته گذشته تا به امروز سردرد داشته اید؟
2.آیا از هفته گذشته تا به امروز عصبی بوده اید و از درون بدن احساس لرزش داشته اید؟
3.آیا از هفته گذشته تا به امروز افکار و عقاید یا کلمات ناخوشایند و نامربوطی، مرتبا وارد ذهن شما شده اند که رهایتان نکند؟
4.آیا از هفته گذشته تا به امروز دچار ضعف، بی حالی و یا سرگیجه بوده اید؟
5.آیا از هفته گذشته تا به امروز نسبت به روابط زناشویی بی میل شده اید؟
6.آیا از هفته گذشته تا به امروز ایرادگیر و بهانه جو شده اید؟
7.آیا از هفته گذشته تا به امروز این اعتقاد را داشته اید که شخص دیگری می تواند افکار شما را از راه دور کنترل کند؟
8.آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دیگران، باعث ناراحتی ها و گرفتاری های شما هستند؟
9.آیا از هفته گذشته تا به امروز فراموشکار شده اید؟
10.آیا از هفته گذشته تا به امروز در کارها بی توجه و بی دقت شده اید؟
11.آیا از هفته گذشته تا به امروزدلخور یا عصبی شده اید؟
12.آیا از هفته گذشته تا به امروز دردی در ناحیه قلب یا سینه داشته اید؟
13.آیا از هفته گذشته تا به امروز از رفتن به جاهای باز یا خیابان احساس ترس کرده اید؟
14.آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که قدرت وبنیه سابق را ندارید و زود خسته می شوید؟
15.آیا از هفته گذشته تا به امروز این فکر به ذهنتان آمده که به زندگی خود خاتمه دهید؟
16.آیا از هفته گذشته تا به امروز صداهایی به گوشتان می آید که دیگران نمی توانستند آنها را بشنوند؟
17.آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس لرزش در اندام بدن خود داشته اید؟
18.آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که به بیشتر مردم نمی شود اعتماد کرد؟
19.آیا از هفته گذشته تا به امروز زود به گریه می افتید؟
20.آیا از هفته گذشته تا به امروزبی اشتها شده اید؟
21.آیا از هفته گذشته تا به امروز در روابط اجتماعی و یا در روابط با دیگران احساس خجالت کرده اید؟
22.آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که در یک بن بست گیر کرده اید که راه پس و پیش ندارید؟
23.آیا از هفته گذشته تا به امروز ناگهان و بدون دلیل دچار ترس شده اید؟
24.آیا از هفته گذشته تا به امروزطوری عصبانی شده اید که نتوانید جلوی خود را بگیرید(به اصطلاح از کوره در رفته اید)؟
25.آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که بترسید تنها از خانه بیرون بروید؟
26.آیا از هفته گذشته تا به امروز برای هر چیز کوچکی خودتان را سرزنش کرده اید؟
27.آیا از هفته گذشته تا به امروز کمردرد داشته اید؟
28.آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که کارهایتان پیشرفت نمی کند؟
29.آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس تنهایی کرده اید؟
30.آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس غمگینی کرده اید؟
31.آیا از هفته گذشته تا به امروز برای هر چیزی به شدت نگران و دلواپس شده اید؟
32.آیا از هفته گذشته تا به امروز نسبت به همه چیز بی علاقه شده اید؟
33.آیا از هفته گذشته تا به امروزاحساس ترس داشته اید؟
34.آیا از هفته گذشته تا به امروز حساس و زود رنج شده اید؟
35.آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که سایرین از افکار خصوصی شما که به کسی نگفته اید با خبر می شوند؟
36.آیا از هفته گذشته تا به امروز این اعتقاد را داشته اید که دیگران شما را ترک می کنند و یا با شما همدردی نمی کنند؟
37.آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که مردم نسبت به شما مهربان نیستند یا شما را دوست ندارند؟
38.آیا از هفته گذشته تا به امروز برای اینکه کارها را درست انجام بدهید مجبور بوده اید آهسته کار کنید؟
39.آیا از هفته گذشته تا به امروز تپش قلب داشته اید؟
40.آیا از هفته گذشته تا به امروز حالت تهوع یا دل بهم خوردگی داشته اید؟
41.آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس حقارت داشته اید یا خودتان را از دیگران کمتر یا پایین تر حس کرده اید؟
42.آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس درد و کوفتگی در عضلات بدنتان داشته اید؟
43.آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که دیگران شما را زیر نظر دارند یا درباره ی شما حرف می زنند؟
44.آیا از هفته گذشته تا به امروز در به خواب رفتن مشکل داشته اید؟
45.آیا از هفته گذشته تا به امروز وقتی کار را انجام می دادید مجبور بوده اید آن را چندبار تکرار کنید تا مطئن شوید درست انجام داده اید؟ مثلا در را چندبار امتحان کنید که ببینید بسته است یا خیر؟
46.آیا از هفته گذشته تا به امروز در تصمیم گرفتن مشکلی داشته اید؟
47.آیا از هفته گذشته تا به امروز از مسافرت با اتوبوس یا قطار احساس ترس کرده اید؟
48.آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس تنگی نفس داشته اید؟
49.آیا از هفته گذشته تا به امروز دچار گر گرفتگی یا سرمای شدید شده اید؟
50.آیا از هفته گذشته تا به امروزمجبور بوده اید بعضی کارها را نکنید یا بعضی جاها را نروید؟
51.آیا از هفته گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که حس کنید مغزتان کار نمی کند؟
52.آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید بدنتان خواب می رود یا گزگز(مورمور) می شود؟
53.آیا از هفته گذشته تا به امروز در گلویتان احساس گرفتگی کرده اید، مثل اینکه چیزی در گلویتان گیر کرده باشد؟
54.آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که نسبت به آینده امید خود را از دست داده اید؟
55.آیا از هفته گذشته تا به امروز تمرکز حواس نداشته اید، یعنی در جمع کردن حواس خود روی کارها مشکل داشته اید؟
56.آیا از هفته گذشته تا به امروز در بعضی از قسمت های بدن خود احساس ضعف و سستی داشته اید؟
57.آیا از هفته گذشته تا به امروز دچار فشارهای روحی و گرفتگی بوده اید؟
58.آیا از هفته گذشته تا به امروز در دست ها و پاها احساس سنگینی کرده اید؟
59.آیا از هفته گذشته تا به امروز زیاد به فکر مرگ و مردن بوده اید؟
60.آیا از هفته گذشته تا به امروز پرخوری داشته اید؟
61.آیا از هفته گذشته تا به امروز وقتی مردم به شما نگاه می کنند یا درباره شما حرف می زنند، احساس ناراحتی می کنید؟
62.آیا از هفته گذشته تا به امروز افکاری به ذهنتان آمده که حس کنید مال خودتان نیست و دیگران آنها را توی مغز شما گذاشته اند؟
63.آیا از هفته گذشته تا به امروز در خودتان میل شدیدی به آزار رساندن و زدن دیگران احساس کرده اید؟
64.آیا از هفته گذشته تا به امروز بعضی صبح ها زودتر اط حد معمول بیدار شده اید؟
65.آیا از هفته گذشته تا به امروز مجبور بوده اید بعضی کارها همچون شستن، شمردن و دست زدن به اشیاء را تکرار کنید؟
66.آیا از هفته گذشته تا به امروز دچار بدخوابی بوده اید و یا چندین بار در شب از خواب بیدار شده اید؟
67.آیا از هفته گذشته تا به امروز میل شدیدی به شکستن اشیاء و خرد کردن آنها داشته اید؟
68.آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که دارای افکار و عقایدی هستید که مخصوص خودتان است و دیگران آن عقاید و افکار را ندارند؟
69.آیا از هفته گذشته تا به امروز در موقع روبرو شدن با دیگران زیاد از حد به رفتار و حرکات خود توجه داشته اید؟
70.آیا از هفته گذشته تا به امروز وقتی در جمع بوده اید و همچنین در بازار و مهمانی احساس ناراحتی کرده اید؟
71.آیا از هفته گذشته تا به امروز حتی کارهای کوچک برایتان سخت و مشکل بوده است؟
72.آیا از هفته گذشته تا به امروز دچار هول و وحشت زدگی شده اید؟
73.آیا از هفته گذشته تا به امروز در مقابل دیگران یا جمع، از اینکه چیزی بخورید، احساس ناراحتی کرده اید؟
74.آیا از هفته گذشته تا به امروز با مردم زیاد جر و بحث و درگیری داشته اید؟
75.آیا از هفته گذشته تا به امروز از تنها ماندن ترس و واهمه داشته اید؟
76.آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس راداشته اید که دیگران ارزشی برای کارهایتان قائل نیستند؟
77.آیا از هفته گذشته تا به امروز حتی وقتی با دیگران بوده اید احساس تنهایی کرده اید؟
78.آیا از هفته گذشته تا به امروز گاهی طوری ناراحت و بی قرار شده اید که نتوانید یکجا آرام بگیرید؟
79.آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس بی مصرفی و بدردنخوردن داشته اید؟
80.آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که اتفاق بدی برایتان خواهد افتاد؟
81.آیا از هفته گذشته تا به امروز داد و فریاد راه انداخته اید و یا چیزهایی را پرتاب کرده اید؟
82.آیا از هفته گذشته تا به امروز ترس از افتادن و از حال رفتن در کوچه و خیابان را داشته اید؟
83.آیا از هفته گذشته تا به امروز ترس این را که اگر به دیگران رو بدهید از شما سوء استفاده می کنند، داشته اید؟
84.آیا از هفته گذشته تا به امروز درباره امور جنسی افکاری داشته اید که شما را نگران کند؟
85.آیا از هفته گذشته تا به امروز این اعتقاد را داشته اید که به خاطر گناهانی که مرتکب شدید، مستوجب تنبیه و مجازات هستید؟
86.آیا از هفته گذشته تا به امروز اعتقاد و تصورات ترس آمیز داشته اید؟
87.آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که عیب و نقص مهمی در بدنتان پیدا شده است؟
88.آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که در این دنیا با کسی صمیمی نیستید؟
89.آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس گناه و تقصیر داشته اید؟
90.آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دچار بیماری فکری شده اید؟

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست