تحلیل رقبا

ایجاد مزیت رقابتی با تحلیل رقبا

مطالعات بازار به شما کمک میکندتا از شرایط بازار به خوبی آگاه شوید و استراتژی های خود را متناسب با شرایط بازار طراحی و پیاده سازی کنید.

==> گام موثر دیگر در این زمینه تحلیل رقبا است.

شما باید رقبا را  شناسایی کنید و از وضعیت آنها آگاه باشید. این گام به شما کمک میکند تا مشتری روند کسب و کار شما را بر رقبای تان  ترجیح دهند و منجر به مزیت رقابتی میشود.

برای تحلیل رقبا باید:

فرصت ها و تهدید های مرتبط با کسب و کارتان را ارزیابی کنید. برای هر گروه از رقبا، لیست محصولات ،خدمات، سودآوری، الگوی رشد، اهداف بازاریابی، استراتژی های گذشته، و فعلی، نقاط قوت و ضعف آنها را بررسی و فهرست کنید.

تحلیل رقبا کمک میکند استراتژی خود را به گونه ای تنظیم کنید که بتوانید نقاط ضعف رقبا را  برطرف کنید،نقاط قوت را در خود بیفزایید  و نظر مشتریان را بهتر جلب کنید.

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Persian -> English…
    
  • Create a new word list…
 • Copy

چگونه رقبا را تحلیل کنید؟

رقبایتان را شناسایی کنید:

باید بدانید چه کسانی همان نیاز هایی از مشتری را برطرف میکنند که شما میخواهید برطرف کنید؟رقبا دسته بندی کنید:

رقبای دسته اول شما آنهایی هستند که :

عینا کاری مشابه شما را انجام میدهند بعد آز ان هرچه تعداد خدمات و تشابه آنها کمتر شود تاثیر آنها کمرنگ تر می شود ولی ما هیچ یک از رقبا را هر چه قدر کمرنگ، حذف نمی کنیم.

 • وب سایت ،شبکه های اجتماعی و سایر کانال های ارتباطی آنها را بررسی کنید
 • تجارب و نقطه نظرات مشتریان آنها را بررسی کنید
 • جایگاه آنها را بررسی کنید
 • قیمت گذاری و ارزش آنها را بررسی کنید

در این مرحله باید تمایز کسب و کارتان با رقبا را مشخص کنید، بیان کنید چه چیزی باعث تمایز شده است و چرا؟ و مشخص کنید خدمات شما تا چه حد پاسخگوی نیاز مشتری و اینکه شما چه ارزشی ایجاد میکنید تا مشتری را مجاب کند شما را انتخاب کند نه رقیب شما را.

دیگر خدمات ما

فهرست