پروژه های انجام شده

1- مستند سازی و تهیه گزارشات

2- استقرار نرم افزار های اتوماسیون

3- طراحی سایت معاونت توسعه مدیریت

4- ویرایش شرح شغل معاونت توسعه مدیریت

وضعیت
توسعه داده شده 100%

مشاور ارشد اشتغال و کار آفرینی

وضعیت
انجام شده 100%
خانه مبله من

1- مشاوره

2- تحقیقات بازار

3- آنالیز جامع رقبا

4- آموزش منایع انسانی

5- تحلیل جامع کسب و کار

6- روانشناسی و منابع انسانی

7- استخراج و تکمیل کسب و کار

8- بازاریابی دیجیتال ( SEO , تولید محتوا , شبکه های اجتماعی)

9- طراحی و پشتیببانی وبسایت (فارسی ، انگلیسی ، عربی)

وضعیت
انجام شده 94%
لوگوی موتور توسعه نیمو
صنایع دستی مهرداد

1- تحلیل رقبا

2- تیم سازی 

3- طراحی وبسایت 

4- SEO و تولید محتوا

5- استخراج مدل کسب و کار 

6- مشاوره تخصصی کسب و کار

وضعیت
انجام شده 85%
فرسینک

1- آموزش و مشاوره

2- طراحی وبسایت

3- گرافیک و طراحی

4- دیجیتال مارکتینگ

5- استخراج مدل کسب و کار

وضعیت
انجام شده 100%

1- روابط عمومی

2- مشاوره فروش

3- بازاریابی و شبکه سازی

4- تیم سازی و امور قرار دادها

5- تحلیل و توسعه کسب و کار

وضعیت
توسعه داده شده 100%

1- مستند سازی و تهیه گزارشات

2- استقرار نرم افزار های اتوماسیون

3- طراحی سایت معاونت توسعه مدیریت

4- ویرایش شرح شغل معاونت توسعه مدیریت

وضعیت
توسعه داده شده 100%

1- مشاوره و روانشناسی سازمانی

وضعیت
انجام شده 100%

1-جذب نیروی فروش حرفه ای

وضعیت
انجام شده 100%

1- تیم سازی و جذب نیروی فروش حرفه ای

وضعیت
توسعه داده شده 100%

1- تیم سازی و جذب نیروی فروش حرفه ای

وضعیت
توسعه داده شده 100%

1- تیم سازی و جذب نیروی حرفه ای

وضعیت
انجام شده 100%

1-جذب نیروی فروش حرفه ای

وضعیت
انجام شده 100%
شادمهر

1- تیم سازی و جذب نیروی فروش حرفه ای

در پوزیشن های مختلف

وضعیت
توسعه داده شده 100%

1- جذب نیرو و تیم سازی

وضعیت
توسعه داده شده 100%

1- تیم سازی

2- بازاریابی

3- برگزاری رویداد

4- نگارش کتابچه شرح وظایف

5- استخراج فرآیند ها

وضعیت
انجام شده 100%

1- بازاریابی و فروش

2- امور حقوقی و قرار دادها

3- تحقیقات بازار

4- تجهیز سخت افزاری محل کار

وضعیت
انجام شده 100%
مشاوران بازار

1- کارشناس ارزیابی

2- جذب نیرو و استعداد یابی پرسنل

3- مشاوره به پرسنل

وضعیت
توسعه داده شده 100%
کلینیک پول ایرانیان

1- بازاریابی

2- تیم سازی و شبکه سازی

3- امور حقوقی و قرار دادها

4- جذب سرمایه

5- نگارش طرح کسب و کار

6- استخراج مدل کسب و کار

7- نگارش پلن بازاریابی

وضعیت
توسعه داده شده 100%

1- مشاوره فروش و بازاریابی

2- تحلیل کسب و کار

3- آنالیز رقبا

وضعیت
انجام شده 100%

1- جذب نیرو و تیم سازی

2- استعدادیابی پرسنل

وضعیت
انجام شده 100%
لوگوی موتور توسعه نیمو
پوشاک ورزشی پریما

1- جذب نیرو حرفه ای

وضعیت
توسعه داده شده 100%
لوگوی موتور توسعه نیمو
Mr Mind

1- تولید محتوا

2- مشاوره

3- دیجیتال مارکتینگ

وضعیت
توسعه داده شده 100%
لوگوی موتور توسعه نیمو
بازاریابی ویستا حافظه

1- جذب نیروی حرفه ای فروش

2- استعداد یابی پرسنل

3- مشاوره سازمانی و رفتاری

وضعیت
انجام شده 100%
لوگوی موتور توسعه نیمو
گروه وکلای یاسا

1- جذب نیروی حرفه ای

وضعیت
انجام شده 100%
فهرست