فرم نیاز سنجی کسب و کار ۱۳۹۸/۵/۲۲ ،۱۳:۱۱:۱۳ +۰۰:۰۰

فرم نیاز سنجی مشتریان

  • لطفا نیازمندی های کسب و کارتان با توجه به اهداف و انتظاراتتان از ما مشخص نمایید و به همراه اطلاعات تماس برایمان ارسال کنید تا حداکثر ۲۴ ساعت بعد با شما تماس بگیریم.

  • (لطفا مشخصات خود را جهت هماهنگی های بعدی وارد کنید)
  • (لطفا به صورت واضح و کامل خواسته ، نیاز و یا مشکل کسب و کارتان را توضیح دهید)
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.

فرایند شروع همکاری دو جانبه پس از دریافت فرم نیازسنجی