فرم پیش ثبت نام
اولین دوره تخصصی آموزش و مشاوره اشتغال
بنیاد شهید استان اصفهان

لطفا فرم زیر را جهت شرکت در دوره تکمیل نمایید. پس از بررسی درخواست ها جهت نهایی کردن جلسه با شما تماس خواهیم گرفت. در نظر داشته باشید با توجه به تعداد بالای متقاضیان و محدودیت منابع برای هر شهرستان و منطقه سهمیه ماهانه در نظر گرفته شده است. 

ثبت نام پایان یافت. منتظر دور بعد باشید.

صفحه اینستاگرام رویداد

فهرست