فرم همکاری 2020-08-11T16:50:19+04:30

فرم همکاری

  • نام مجموعهمدت زمان همکاری(پاره وقت)خلاصه فعالیت های انجام شده 
    لطفا سه مورد از آخرین سوابق کاری تان را ذکر نمایید. متشکرم
  • عنوانسال اخذتوضیحات
  • عنوانسال اخذتوضیحات 
  •  
    (از جمله می توان به میزان تسلط شما به زبان های خارجی روابط عمومی و فن بیان)
  • ویژگی ها و صفات بارز شخصیتی خود را بصورت مختصر بیان کنید.
  • آیدی لینکدین خود را وارد کنید.