فرم همکاری 2022-01-15T11:55:04+03:30

فرم همکاری

  • نام مجموعهمدت زمان همکاری(پاره وقت)خلاصه فعالیت های انجام شده 
    لطفا سه مورد از آخرین سوابق کاری تان را ذکر نمایید. متشکرم
  • عنوانسال اخذتوضیحات
  • عنوانسال اخذتوضیحات 
  •  
    (از جمله می توان به میزان تسلط شما به زبان های برنامه نویسی، مهارت های ارتباطی، مهارت های نرم افزاری و سطح زبان اشاره کرد)
  • اگر در لینکدین فعال هستید آی دی آن را وارد کنید.