متقاضی عزیز، لطفا جهت پیش ثبت نام در کارگاه عملی استعداد سنجی و مشاوره تخصصی شغلی فرم زیر را تکمیل نمایید. پس از بررسی، گروه بندی و برنامه ریزی جهت هماهنگی حضور با شما تماس خواهیم گرفت.

فهرست