مدیریت منابع انسانی و راهکارهای ما برای اجرای موفق تر آن

منابع انسانی قلب تپنده هر سازمان جدای از حوزه فعالیت و ابعاد آن است. البته در اکثر مواقع مدیریت منابع انسانی معمولا در کسب و کارهای کوچک مورد توجه قرار گرفته نمی شود درحالی که این امری کاملا اشتباه است. در هر کسب و کار کوچک و بزرگ سازماندهی صحیح و بهینه واحد منابع انسانی موضوعی کاملا ضروری است. حتی در یک استارتاپ کوچک نیز مدیریت منابع انسانی به شکل صحیح غیرقابل انکار است. در ادامه این مقاله سعی کرده ایم پس از تعریف موضوعات اصلی در حوزه مدیریت و وظایف منابع انسانی به سراغ راهکارهای اجرایی جهت نیل به موفقیت بیشتر در اجرای این حوزه حیاتی برویم.

مدیر منابع انسانی به چه کسی گفته می شود؟

منابع انسانی یا سرمایه های انسانی به عنوان یک اصطلاح عام در توصیف افرادی به کار می رود. که بخشی از مسئولیت مدیریت پارامترهای مرتبط با شرایط جسم و روان سرمایه ای به نام انسان را در یک سازمان برعهده دارند.

در واقع اصطلاحی که برای مدیریت و توسعه کارمندان سازمان به کار می رود مدیریت همکاران و استعدادها نامیده می شود. مدیریت منابع انسانی کنترل، راهبری و صیانت از همه امور مربوط به سرمایه های انسانی یک سازمان از پیش، حین و حتی پس از ورود به سازمان را شامل می شود.

وظایف مدیریت منابع انسانی

به طور عمومی در اکثر سازمان ها وظایف اصلی واحد مدیریت منابع انسانی به شرح زیر است:

 • استخدام و آموزش همکاران جدید
 • سازماندهی همکاران
 • جبران خسارت و کنترل بهینه مزایا
 • ایجاد و حفظ انگیزه در بین همکاران
 • مدیریت و کنترل روابط و فرهنگ کار و هماهنگی آن با کارکنان
 • توسعه فردی، افراد سازمان
 • نگهداری از جسم و روان سرمایه های انسانی سازمان
 • ارزیابی کارایی و توسعه کارکرد افراد و تیم ها

شرح وظایف مدیریت منابع انسانی

شخص مدیر منابع انسانی سعی دارد از منابع انسانی مجموعه و کارمندان در راستای انجام صحیح کارها و دستیابی به اهداف سازمانی به شکل بهینه استفاده کند. وظیفه مدیر منابع انسانی آشنایی و اشراف کامل به توانایی و مهارت های روز تمامی همکاران و برقراری ارتباط با آنها، همچنین برنامه ریزی بهتر منابع انسانی موجود جهت رسیدن به اهداف سازمان است. برای مثال یک مدیر منابع انسانی بعد از شناخت کاملی که از بخش های مربوطه به دست می آورد، تصمیم می گیرد که هر یک از کارکنان برای چه سمتی در سازمان مناسب هستند.

برقراری ارتباط مناسب بین هیئت مدیره اصلی و کارمندان با رسیدگی به شکایت ها و سوالات و حل مشکلات کاری همکاران، همینطور همیاری و دادن مشاوره به مدیران و رهبران سازمان در جهت حل چالش های مربوطه به نیروی انسانی از وظایف دیگر مدیریت منابع انسانی است. این واحد تنها قسمتی است که به شکل لحظه ای وظیفه دارد به تمامی قسمت های مربوط به منابع انسانی آشنایی کامل و همه جانبه داشته باشد. مدیر منابع انسانی در کنار یک روانشناس سازمانی می تواند یکی از بهترین مشاوران برای مدیران ارشد سازمان در راستای تصمیم گیری و خط مشی گذاری در هر کسب و کاری باشد.

هماهنگی و کنترل بر کارهای اعضای سازمان توسط همکاران واحد منابع انسانی، نظارت بر مسائل مربوط به جذب نیرو، مصاحبه، گزینش، استخدام، ارزیابی عملکرد، آموزش، حفظ کارمندان، حلال مشکلات تمامی همکاران و نیروهای انسانی مانند یک میانجی، رسیدگی به موضوعات مربوطه به اخراج کارمندان، ایجاد انگیزه در کارکنان و مسائل و اختلافات مربوط به استخراج و تعیین میزان حقوق و دستمزد و پاداش و تنبیه کارکنان نیز از دیگر وظایف واحد منابع انسانی محسوب می شود. رعایت و دنبال کردن همه این موارد در توسعه و پیشرفت سازمان نقش اصلی را بازی می کند.

 

منابع انسانی در سازمان

چرا در یک سازمان نیاز به وجود واحد مدیریت منابع انسانی است؟

امروزه دلیل کلیدی موفقیت هر کسب و کار و سازمانی، کارکنان آن سازمان قلمداد می شوند. کارمندان و اعضای یک سازمان و شرکت، تمایل دارند که طبق ساختار و هدایت مدیر مربوطه فعالیت کنند و در عین حال دوست دارند برای گسترش مهارت‌ها و دانش خود، آزادی عمل داشته باشند و از طرف مدیران تشویق شوند. مدیریت صحیح نیروی انسانی به این معنا است که مدیر باید بین قوانین محدودکننده و آزادی عمل تعادل و بهینه سازی برقرار کند.

یک سری از قوانین محدود کننده شامل قوانین سازمان و جهت گیری هایی است که از طرف مدیران مجموعه مطرح می شود و آزادی عمل شامل اعتماد به همکاران و هم تیمی ها، ایجاد فرصت و تشویق کارمندان، بهبود مهارت ها و افزایش خلاقیت در کارمندان است.

اگر شما به عنوان مدیر فقط در یک جهت تلاش کنید و بین آزادی و وضع قوانین محدود کننده تعادل ایجاد نکنید، اشتباه جبران ناپذیری را مرتکب شده اید و در این شرایط، سازمان شما ساختار خشک و سختی را تجربه می کند یا برعکس، دچار هرج و مرج و بی نظمی می شود.

یک مدیر موفق به غیر از برخی قوانین پایه ای شرکت، همه افراد را با یک شیوه مدیریت و رهبری نمی کند. برای این منظور وجود مدیریت منابع انسانی در مجموعه ضرورت پیدا می کند که هر فرد را با توجه به نیازها و آنچه که به او انگیزه می دهد مدیریت کند. این شیوه برای رسیدن به موفقیت کسب و کار امری مهم و ضروری است.

هدف از داشتن واحد مدیریت منابع انسانی

اهداف اصلی ایجاد واحد مدیریت منابع انسانی نتیجه دهی هرچه بیشتر تلاش های جمعی تمامی کارکنان یک سازمان است که آن را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

مدیریت تأمین نیروی انسانی لایق، متناسب و مطابق اهداف و استراتژی های اصلی سازمان

 • پرورش و توسعه استعدادها و مهارت‌های افراد
 • حفظ و نگهداری نیروهای لایق و ایجاد روابط مطلوب بین آنان
 • تأمین احتیاجات مادی، جسمی، روانی و معنوی تمامی منابع انسانی حال حاضر سازمان و جلب رضایت همکاران بطوری که همسویی لازم بین اهداف شخصی آنها، و هدف‌های سازمان ایجاد گردد.

۱۰ کارکرد اصلی واحد منابع انسانی برای یک سازمان

واحد مدیریت منابع انسانی به عنوان نماینده منابع انسانی مجموعه، در شرکت شما حضور خواهد داشت و ۱۰ فعالیت زیر را پیاده سازی و اجرا خواهد کرد:

۱- مدیریت استراتژیک سرمایه های انسانی

مدیر منابع انسانی با دانش خود در مورد این که سرمایه انسانی در موفقیت سازمان چه تاثیری دارد، بهترین نتیجه را برای شرکت رقم می زند. رهبران با داشتن تخصص در مدیریت استراتژیک منابع انسانی در تصمیم گیری هایی  شرکت می کنند که ارزیابی های فعلی همکاران و پیش بینی نیازهای نیروی کار آینده بسیار بر آن اثرگذار است.

۲- مدیریت دستمزد و حقوق

حقوق و دستمزد عبارت است از وجه نقد و یا هرگونه مزایای غیر نقدی که کارکنان در مقابل انجام کار از کارفرما دریافت می‌کنند. دایره یا واحد حقوق و دستمزد به منظور برقراری ارتباط منطقی بین وظایف و مسئولیت‌ها از یک سو و میزان حقوق و دستمزد پرداختی به همکاران از سوی دیگر در اکثر سازمان های متوسط و بزرگ به وجود آمده است.

تیم مدیریت منابع انسانی در اکثر مواقع وظیفه اداره واحد حقوق و دستمزد را نیز به عهده دارد. متخصصان منابع انسانی ساختارهای جبران خسارت را ایجاد می کنند، که دستمزدهای شرکت را با سایر مشاغل موجود در همان صنعت و با کارمندانی با همان مهارت مقایسه و به نوعی آن ها را درگیر یک نوع رقابت سازنده می کنند.

۳- تجزیه و تحلیل مزایا

مدیران منابع انسانی هزینه های شرکت را در رابطه با استخدام کارگران جایگزین کاهش می دهند. مدیرمنابع انسانی یک پست مهم و ویژه برای سازمان است زیرا آن ها مهارت و تخصص لازم را برای مذاکره با کارمندان در شرایط اقتصادی فعلی دارند.

۴-  ایمنی و مدیریت ریسک

کارفرمایان موظفند شرایط کار بی خطر را برای کارکنان فراهم کنند. متخصصان ایمنی و مدیریت ریسک در محل کار مربوط به بخش منابع انسانی از طریق حفظ اطلاعات و سوابق کاری دقیق و ایجاد برنامه هایی که باعث کاهش تعداد آسیب ها و تلفات در محل کار می شود، دستورات مربوط به مقررات سازمان ایمنی و بهداشت کار را نیز مدیریت می کند. همچنین متخصصان منابع انسانی در محیط کار حاضر شده، کارکنان را در ارتقاء آگاهی از استفاده ایمن تجهیزات و مواد خطرناک آگاه می کنند.

۵- به حداقل رساندن مشکلات مربوط به مسئولیت و وظایف

متخصصان روابط انسانی در واحد منابع انسانی، میزان چالش های مربوط به انجام وظایف و مسئولیت سازمان درمورد اتهامات مربوط به شیوه های ناعادلانه شغل کارکنان را به حداقل می رسانند. اعضای تیم منابع انسانی مسائل نادیده گرفته شده مربوط به محل کار را، شناسایی،  بررسی و حل و فصل می کنند. همچنین می توانند تمامی منابع انسانی در سازمان را در امور حقوقی مربوط به قوانین ضد تبعیض و آزار و اذیت جنسی در محل کار نیز حمایت کنند.

۶- آموزش و توسعه

متخصصان آموزش و توسعه منابع انسانی با ایجاد هماهنگی و جهت گیری میان کارکنان جدید، یک گام اساسی در ایجاد رابطه قوی بین کارفرما و کارمند برمی دارند. برمبنای اطلاعات حاصل از تجزیه‌ی شغل می‌توان برای ارائه‌ی آموزش‌های موردنیاز به کارکنان برنامه‌ریزی کرد. افزایش کارایی سازمان‌ها در گرو افزایش کارایی منابع انسانی و افزایش کارائی منابع انسانی در گرو آموزش آن‌ها است.

فرایند آموزشی که متخصصین آموزش در واحد منابع انسانی ارایه می دهند شامل تعیین نیازهای آموزشی، اهداف آموزش و توسعه منابع انسانی، محتوای دوره ها، اصول و مبانی یادگیری و اجرا و ارزشیابی است.

۷- کنترل رضایت کارمندان

متخصصان روابط کارمندان در تیم منابع انسانی با ایجاد راه هایی برای تقویت رابطه کارفرما و کارمند، در ایجاد روحیه و رضایتمندی در کل نیروی کار به سازمان کمک می کنند. اعضای این تیم نظرسنجی های کارمندان را انجام می دهند ، گروه های متمرکز را ایجاد می کنند و به دنبال راهکاری جهت کنترل رضایت شغلی و راه هایی هستند که کارفرما می تواند روابط کاری خوبی را با کارمند خود داشته باشد.

واحد منابع انسانی

۸- استخدام و به کار گیری

مدیر منابع انسانی روند کار را از غربالگری رزومه کاری گرفته تا برنامه مصاحبه و پردازش کارمندان جدید مدیریت می کند. به طور معمول، تیم منابع انسانی لازم است مؤثرترین روش ها را برای جذب متقاضیان تعیین کنند، از جمله ارزیابی اینکه روش های فعلی سنجش و انتخاب کاندیداها برای نیازهای سازمان چه قدر مناسب هستند.

۹- مدیریت مراحل استخدام

متخصصان تیم منابع انسانی با توجه به نیاز نیروی کار سازمان ، برای تأثیرگذاری در تصمیمات استخدام خوب ، همگام با مدیران کار می کنند. آنها راهنمایی هایی را برای مدیرانی که با منابع انسانی یا فرآیندهای استخدام استاندارد آشنا نیستند ارائه می دهند تا اطمینان حاصل کنند که شرکت گزینه های مناسب را برای استخدام مد نظر قرار می دهد. و در نهایت مصاحبه های مختلف استخدامی را با متقاضی شغل دارد.

۱۰- مدیریت قوانین و حقوق بیمه و اداره کار

مدیران تیم منابع انسانی به سازمان کمک می کنند که با قوانین اشتغال مطابقت و هماهنگی داشته باشند. این واحد مستندات لازم را در هر مرحله برای تعیین و اثبات اینکه کارکنان شرکت واجد شرایط برای همکاری هستند را جمع آوری می کند و با در نظر گرفتن تمامی قوانین کار، بیمه، آیین نامه های صنفی و… به هیئت مدیره این اطمینان را خواهند داد که در آینده درگیر مشکلات و ریسک های قانونی از جانب همکارانشان نخواهند شد.

اما مدیریت منابع انسانی با چه چالش هایی روبروست؟

 برخی مدیران، بحث منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی را بیشتر به سازمان‌های بزرگ مربوط می‌دانند و چنین وظایفی را در مجموعه‌های کوچک‌تر چندان جدی نمی‌گیرند. شاید در یک شرکت که تعداد کمی نیرو دارد مدیر اجرایی و یا مدیرعامل سازمان وظیفه واحد مدیریت منابع انسانی را به شکل جسته و گریخته به عهده بگیرند. ولی در یک شرکت با ۲۰ نفر همکار اختصاص یک پست به عنوان مدیریت منابع انسانی موضوعی اجتناب ناپذیر و ضروریست.

متاسفانه در برخی از سازمان های ایرانی، وظایف و نقش های واحد مدیریت منابع انسانی کوچک در نظر گرفته می شود به صورتی که صرفا برخی کارهای دفتری و اداری نظیر حضور و غیاب کارکنان، اضافه کاری ها، بیمه، پرداخت حقوق و دستمزد و پاداش کارکنان به آن ها واگذار می شود.

 برخی دیگر از سازمان ها وظایف مدیر منابع انسانی را هنر کار کشیدن بیشتر از نیروهایشان در سازمان می دانند به همین دلیل حاضر نیستند نقش اصلی مدیر منابع انسانی و واحد منابع انسانی را به عنوان نقش کلیدی در سازمان بپذیرند.

در یک سری دیگر از سازمان ها وظیفه مدیریت منابع انسانی را در حد تدارکات منابع انسانی می دانند و مدیر منابع انسانی را در تصمیم های استراتژیک دخالت نمی دهند. با این دیدگاه، بحث توسعه منابع انسانی نیز در چنین سازمان ها و کسب و کارهایی جایگاهی نخواهد داشت.

منبع:

 1. وب سایت smallbusiness

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.