داشتن سازمان سالم، با حضور پزشک و درمانگر سازمانی

حال خوب سازمان و سلامت کارکنان همواره مورد توجه مدیران و رهبران سازمان ها است و رسیدن و حفظ آن را به صورت یک وظیفه تکمیلی در کنار سایر مسئولیت هایشان در نظر می گیرند. در حالی که نشاط و سلامت یک جنبه ضروری و اساسی برای افزایش بهره وری در سازمان است. کارکنان نیز نیازمند داشتن یک فرهنگ کاری سالمن و امن هستند و بهتر است که مدیران در این خصوص اقدامات موثری انجام دهند. در ادامه ویژگی های یک سازمان سالم را بیان کرده ایم و نشان می دهیم وجود یک پزشک یا دکتر در سازمان چگونه می تواند به افزایش بهره وری کل سازمان کمک کند.

سازمان سالم

سازمان بهداشت جهانی سلامتی را وضعیت بهزیستی کامل جسمی، روحی، اجتماعی و نه صرفا عدم وجود بیماری تعریف می کند. تعریف از یک سازمان سالم، تمرکز بر محیط کار فیزیکی (برای مثال برخورد با خطرات شیمیایی، جسمی و بیولوژیکی) و همچنین عوامل روانی اجتماعی (به عنوان مثال فرهنگ محیط کار و سازمان کاری) و نیز مسائل مربوط به تمرین های بهداشتی (سبک زندگی) و ارتباط با جامعه است.

همه این عوامل تاثیر عمیقی بر سلامت کارکنان و ابعاد یک سازمان سالم دارد.

دو عنصر اصلی سلامت سازمانی، سلامت کارکنان و عملکرد سازمان است.

برای دست یابی به یک سازمان سالم، به افراد تیمتان توجه کافی داشته باشید. در این راستا انتظار می رود مدیران در سازمان ها با مسئولیت پذیری عمل کنند و به سلامت، ایمنی و رفاه سازمان خود اهمیت دهند.

سازمان بین المللی کار در پیشگیری از ریسک در محیط کار متمرکز است و سلامت روان و بهزیستی جزوی از اقدامات اصلی یک محیط کاری قرار می دهد. این سازمان یک چارچوب کلی را برای توسعه یک محل کار سالم پیشنهاد کرده است که شامل چند نکته اساسی است:

 • اول، سیاست های سازمان سالم در مورد سلامتی و ایمنی باید گسترش یابد و خدمات روانی – اجتماعی را ارائه دهند.
 • دوم، مخاطرات روانی – اجتماعی در محیط کار باید از طریق ارزیابی ریسک مورد بررسی قرار گیرند.
 • سوم، باید نیازهای خاص مشخص شوند و اقدامات لازم انجام شود.
 • در پایان، اقدامات محیط کار باید از طریق اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

این چارچوب نشان می دهد که می توان یک سازمان سالم را از طریق چندین مرحله پرورش داد، از جمله این مراحل، سیاست گذاری، سازماندهی، برنامه ریزی و اجرا، ارزیابی و اقدام برای بهبود است.

اقدامات لازم برای داشتن یک سازمان سالم

برای ایجاد برنامه کاری در یک سازمان سالم که در رفع نیازهای کارمند و کارفرما موثر باشد یک روند ۸ مرحله ای را شرح می دهیم که برنامه های عمل، ارزیابی و بهبود فعالیت های کارمندان را ارائه می دهد.

۱- مرحله اول ایجاد یک تیم از رهبران کلیدی و ذینفعان در سازمان است. با پشتیبانی و دریافت مجوزها از مدیریت ارشد تصمیم به ایجاد  سازمان سالم عملی تر می شود.

۲- مرحله دوم جمع کردن تیم سازمان سالم است. این تیم، نمایندگانی از بخش ها و سطوح مختلف شرکت را در خود جای می دهد. معمولا شامل پرسنل منابع انسانی، روانشناس، متخصصان بهداشت و ایمنی و یک پزشک برای سازمان است.

۳- مرحله سوم، ارزیابی وضعیت فعلی کارکنان است. ارزیابی ها باید در مورد مشخصات جسمی کارکنان، ناتوانی، بیماری های ناشی از کار و بهره وری سازمان باشد. وضعیت فعلی سلامت کارکنان از طریق ارزیابی سلامت و معاینه و بررسی های محرمانه قابل جمع آوری است.

۴- مرحله چهارم اولویت بندی پس از جمع آوری اطلاعات است. به این صورت که تیم سازمان سالم، موارد شناسایی شده را اولویت بنده کرده و با آن ها به ترتیب مناسب برخورد می کند.

درمانگر سازمان

۵- مرحله پنجم، برنامه ریزی برای رفع مشکلات اعضای سازمان است. تیم سازمان سالم با پیش بینی مشکلاتی که ممکن است برای سازمان به وجود آید و با دانستن این موضوع که رفع این مشکلات در موفقیت آتی سازمان سالم مؤثر است،بودجه و امکانات مورد نیاز برای هر ابتکار عمل را بررسی و برنامه ریزی می کنند.

۶- مرحله ششم، اجرای برنامه های عملیاتی است. در این مرحله با حضور داشتن یک پزشک و یک روان درمانگر در سازمان مسئولیت هایی که وی بر عهده دارد را عملی کرده و به بررسی و معاینه و تشخیص می پردازد.

۷- مرحله هفتم، ارزیابی برای تعیین این که چه میزان موفقیت دربرداشته ایم و وجود پزشک سازمانی چقدر در موفقیت سازمان سالم موثر بوده و به داشتن یک سازمان سالم کمک کرده است.

۸- و در نهایت مرحله هشتم، بهبود است. بهبود برنامه ها و ابتکاراتی که اجرا شده اند تا شما یک سازمان سالم با نیروهایی سالم و با انگیزه داشته باشید.

 

اهداف و فوائد معاینات شغلی

انجام معاینات قبل از استخدام و یا معاینات دوره ای به شما به عنوان کارفرمای یک سازمان سالم در کشف زودرس و پیشگیری به موقع بیماریهای شغلی و غیر شغلی کمک می کند. بیماری هایی که می توانند باعث مداخله در کیفیت کار شوند. ممکن است کارکنان شما دچار بیماری باشند که در صورت شروع به کار و یا ادامه آن، تشدید شده و این امر باعث بروز حادثه و یا به خطر افتادن سلامت دیگر همکاران و مخاطرات محیطی شود. مدیران می توانند با صرف هزینه نسبتا جزئی به منظور انجام معاینات پزشکی جلوی بسیاری از این مخاطرات را بگیرند.

همینطور حضور مداوم یک پزشک در سازمان و انجام معاینات دوره ای همه ی پرسنل، غیبت از کار و حوادث شغلی کاهش خواهد یافت، تطابق با کار و فرایند تولید و خدمات بهتر خواهد شد، و کارفرما در دراز مدت شاهد افزایش قابل توجه کمیت و کیفیت کار، افزایش بهره وری،کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از کار خواهد بود.

در واقع در یک سازمان سالم برای انجام هر کاری یک سری نیازمندی ها لازم است به طوریکه کار بطور صحیح و مؤثر انجام شده و کارایی مناسب حفظ شود و در عین حال سلامت پرسنل ، همکار او و جامعه نیز محفوظ بماند. این امر مستلزم تطابق توانایی های فیزیکی و روانی پرسنل با نیازمندی های آن کار می باشد که با انجام صحیح و بموقع معاینات توسط پزشک و روان درمانگر سازمان محقق می شود.

هدف اولیه ارزیابی های پزشکی و روان شناختی حصول اطمینان از این موضوع است که شخص جهت انجام کارهای محوله بطور مؤثر و بدون خطر برای خود و دیگران و در نهایت ایمنی از نظر فیزیکی، جسمانی و روانی در شرایط مطلوب قرار گرفته باشد. با انجام معاینات قبل از استخدام و پس از استخدام و با اتخاذ تدابیر مناسب باید شرایط را به گونه ای فراهم ساخت تا در صورت امکان شخص بتواند در آن محیط با کمترین خطر ممکن کار کند. با انجام معاینات مذکور نیازمندیهای انجام کار مشخص می شود.

فاصله زمانی انجام معاینه های دوره ای به نوع کار، موادی که پرسنل با آن ها در ارتباط هستند و سن پرسنل بستگی دارد. اگر منظور از این معاینه های پزشکی در سازمان تنها بررسی سلامت عمومی پرسنل است، بهتر است حداقل هر سال یک بار انجام شود.

پس پزشک در یک سازمان سالم این معاینات دوره ای را می تواند به منظور نیل به اهداف زیر انجام دهد:

۱- تشخیص زودهنگام بیماری ها و عوارض ناشی از کار

۲- درمان به موقع و پیشگیری از بیماری های شغلی

۳- پیشنهاد برای تغییر شغل و یا محدود کردن کار پرسنل بیمار

۴- پیشگیری از انتقال بیماری های واگیردار

۵- بررسی اثرات عوامل زیان آور محیط روی پرسنل

۶- ارزشیابی روش های پیشگیری و ایمنی

۷- ایجاد رضایت شغلی و امیدواری در کارکنان

۸- افزایش بهره وری و نشاط در کل سازمان

۹- نگهداشت و ارتقای محیط و فرهنگ کار متناسب با چشم اندازهای سازمان

و اما پزشک سازمانی کیست؟

پزشک در یک سازمان جهت مراقبت از بیماران به روش های مختلفی، از جمله بیماری های مزمن گرفته تا مشاوره در مورد مراقبت های پیشگیرانه، فعال است. هر پزشک در درجه اول جهت تشخیص و درمان آسیب ها و بیماری ها تلاش می کند. آن ها اغلب این کار را با انجام معاینات بدنی، گرفتن تاریخچه پزشکی، انجام و تفسیر تست های تشخیصی، توصیه یک برنامه درمانی و تشکیل پرونده سلامت انجام می دهند. پس حضور حداقل یک پزشک عمومی و تحت نظر داشتن تمامی پرسنل برای سازمان بسیار مفید و اثر بخش است.

سازمان سالم

نقش پزشک سازمانی در یک سازمان سالم

پزشک سازمانی وظایف و نقش های کلی زیر را بر عهده دارد: ( البته پزشک سازمانی محدود به این وظایف نمی شود و اختیارات دیگری نیز دارد)

 • ارزیابی دوره ای خطرات و پیشنهادات در مورد پیشگیری از صدمات ناشی از کار
 • تشکیل پرونده سلامت برای تمامی پرسنل سازمان یا شرکت
 • بررسی وضعیت جسمی کارکنان شرکت
 • بازدیدهای دوره ای از شرکت و کمک به کمیته سلامت و ایمنی در مناطق در معرض خطر
 • تقویت بهداشت و ایمنی
 • برنامه غربالگری شنوایی سنجی و ارجاع افراد دارای مشکل به پزشکان مناسب
 • تنظیم برنامه های پزشکی پیشگیری و غربالگری
 • ارجاع کارمندان به مراکز توانبخشی مواد مخدر یا الکل در صورت لزوم برای کمک به کارمندان و خانواده
 • تست های پزشکی و چک کردن توانایی های پرسنلان قبل از قرار دادن آن ها برای وظایف تعیین شده
 • انجام معاینات پزشکی پس از حادثه یا بیماری به منظور تعیین محدودیت های کارکنان آسیب دیده
 • برقراری ارتباط بین کارکنان و شرکت در موراد دشوار بازگشت به کار
 • کمک به کارمندان آسیب دیده برای بازگشت به کار به موقع و ایمن.
 • چک کردن کارکنان آسیب دیده در مورد سطح عملکرد و استقامت لازم برای بازگشت به محل کار
 • مسئولیت سوابق محرمانه سلامت
 • کمک به تدوین سیاست های پزشکی مدیر
 • ارتباط با کارمندان شرکت در رابطه با بهداشت و ایمنی

وظیفه پزشک سازمانی تیم در قبال  سازمان سالم

پزشک تیم و سازمان ، مسئولیت ملاقات، ارزیابی و تشخیص بیماران با ارائه خدمات درمانی را دارد. همچنین وظیفه تجویز داروهای مناسب، رژیم های بهداشتی و غذایی و بهبود شیوه های زندگی تیم را به عهده دارد. به این صورت از بسیاری از مسائل مربوط به سلامتی در آینده پیشگیری شده و به ارتقا زندگی سالم تر شغلی و غیرشغلی نیروها کمک می کند.

مسئولیت های اصلی پزشک در یک سازمان سالم

 • معاینه و تست های اولیه کارکنان
 • ارجاع کارکنان برای انجام تست های آزمایشگاهی و رادیولوژی
 • آنالیز گزارش ها، نتایج آزمایشات، سوابق پزشکی و معاینات و در صورت لزوم ارجاع کارمند به متخصص مربوطه
 • تجویز دارو و یا رژیم های درمانی مناسب
 • صحبت با کارکنان در مورد عوارض احتمالی داروها و اطمینان حاصل کند که به داروها آلرژی نداشته باشند
 • صحبت و راهنمایی کارکنان در ارتباط با تغییر شیوه زندگی و رژیم های غذایی که ممکن است باعث بهبود سلامتی آن ها شود.
 • حفظ اسرار بیماری و مشکلات کارکنان و رعایت کلیه قوانین حفظ حریم خصوصی
 • رعایت اصول بهداشتی و درمانی در محیط کار

نتیجه گیری

بین سلامت و رفاه کارکنان و محیط کاری آن ها ارتباط مستقیم وجود دارد. وقتی افراد در شغل خود احساس ارزشمندی، احترام و رضایت می کنند و در سازمانی سالم کار می کنند و می دانند که سلامت آن ها برای مدیر و سازمان دارای اهمیت است، بیشتر به کار خود متعهد می شوند. بنابراین، توسعه و پرورش سازمان های سالم با کمک یک پزشک و درمانگر سازمان امری است که همه از جمله، کارمندان، کارفرمایان، مدیران و در نهایت همه جوامع می توانند از آن بهره مند شوند. چنانچه قصد دارید جهت ارتقای سلامت و نشاط در سازمان خود اقدام کنید ما در موتور توسعه نیمو کنارتان هستیم. کافی است از طریق فرم نیاز سنجی موجود در وب سایت اقدام کنید.

منابع:

 1. وب سایت oshwiki
 2. وب سایت ergomed
 3. وب سایت glassdoor
 4. وب سایت bspco
 5. نقش معاینات سلامت و نگهداشت نیرو در بهره وری سازمان و مدیریت منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.