کدام مولفه ها در محاسبه شاخص کسب وکار ایران ضروری اند؟

 معرفی مولفه ها در محاسبه شاخص ملی محیط کسب و کار در ایران

 شاخص ملی محیط کسب و کار در ایران به طور سالانه و فصلی و به تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش و اعلام می شود. این شاخص ها مورد استفاده سیاست گذاران در کسب و کارها واقع می شود. ۷۰ مؤلفه­ پیمایشی و آماری از نتایج اجرای طرح مطالعاتی در همین خصوص به دست آمده اند. اطلاعات ۲۸ مؤلفه­ پیمایشی از روش تکمیل پرسشنامه با همکاری فعالان اقتصادی به دست می­آید. برای کسب اطلاع درمورد ۴۲ مؤلفه­ آماری از منابع اطلاعاتی و آمار رسمی کشور استفاده می شود. و در نهایت شاخص ملی محیط کسب و کار ایران به تفکیک ملی، استان، بخش های عمده و رشته فعالیت های اقتصادی محاسبه شده اند. در این مقاله این ۷۰ مولفه معرفی شده اند.

معرفی مؤلفه­ های طرح پایش

مولفه های پیماشی

داده های پیمایشی حاصل از ادراک سنجی از وضعیت مولفه های محیط کسب وکار کشور در تابستان ۱۳۹۷ هستند. این مولفه های پیمایشی۲۸ فعالیت اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق را شامل می شود. با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی ( CAWI2 ) و همچنین آمارگیری تلفنی با کمک رایانه ( CATI3 ) صورت گرفته است این داده های بررسی شده اند. این ۲۸ مولفه پیمایشی شامل ۲۸ موارد زیر می باشند:

 • نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول
 • برداشت های سلیقه ای از قوانین و مقررات توسط مأموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و …
 • بی تعهدی طرف های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده هایشان
 • بی ثباتی سیاست­ها، قوانین و مقررات و رویه­های اجرایی ناظر بر کسب وکار
 • غیرقابل پیش­بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات
 • رویه­های سختگیرانه اداره­های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی
 • تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی رغبتی به خرید محصولات ایرانی
 • تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار
 • وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت ها و مؤسسات دولتی یا شبه­دولتی در بازار
 • رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات
 • دشواری تأمین مالی از بانک­ها
 • فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی
 • ضعف زیرساخت­های حمل و نقل (جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری)
 • ضعف دادگاه­ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران
 • وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یکی یا تعدادی از رقبا در بازار
 • ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار
 • عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران
 • فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار
 • دخالت­های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت ها در بازار
 • کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه
 • کمبود تقاضا در بازار
 • کمبود فناوری های نوین و تجهیزات مورد نیاز
 • کمبود نیروی کار ماهر
 • محدودیت­های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت
 • محدودیت دسترسی به آب
 • محدودیت دسترسی به حامل های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…)
 • فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگا ههای اجرایی
 • موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاه­های اجرایی

 مؤلفه ­های آماری

مؤلفه­ های اماری براساس تقسیم بندی نظریه عمومی کارآفرینی شین، محیط هارا به بخش های نهادی و اقتصادی تقسیم می کند.

محیط نهادی

 1. نماگر ۱. محیط سیاسی (تأثیر عوامل سیاسی – امنیتی بر اداره بنگاهها)
  • تعداد مطبوعات دارای مجوز و فعال (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت)
  • تعداد سرقت مستوجب تعزیر (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت)
  • تعداد سازمان های مردم نهاد (سمن) – (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت)
 2. نماگر ۲. محیط علمی- آموزشی (مهارت و تحصیلات نیروی انسانی)
  • دانش آموخت ههای مراکز فنی حرفه ای (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت)
  • تعداد دانش آموخت ههای دانشگاهی (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت)
  • نرخ باسوادی ۶ ساله و بالاتر
  • تعداد دانش­آموزان به ازای هر کلاس
 3. نماگر ۳. محیط فرهنگی (فرهنگ، رضایتمندی و فرهیختگی نیروی انسانی)
  • تعداد صندلی های سینما (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت)
  • تعداد فرهنگ سراها و کتابخانه های عمومی (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت)
  • تعداد عناوین کتاب های منتشر شده در استان (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت)
  • تعداد خواست ههای بازگشت به کار در هیأت های تشخیص دعاوی کار نسبت به کل شاغلان استان
 4. نماگر ۴. فناوری و نوآوری
  • شاخص استانی فناوری اطلاعات
  • تعداد کاربران اینترنت (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت)
  • تعداد شرکت های دانش بنیان (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت)
 5. نماگر ۵. محیط قانونی و حقوقی (حاکمیت قانون، تضمی نهای حقوق مالکیت و عملکرد دادگستری)
  • نرخ رسیدگی به پرونده های قضایی (درصد از ورودی)
  • امتیاز قضایی و اداری (تخصیصی گزارش های عملکرد استانی قوه قضائیه)
  • میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ورودی (روز)
  • تعداد پرونده های مطالبه طلب (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت)
 6. نماگر ۶. ساختار و عملکرد دولت
  • تعداد کارمندان دستگا ههای دولتی و حکومتی ( به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت)
  • پرداخت های تملک دارایی های سرمای های (عملکرد بودجه عمرانی)

محیط اقتصادی

 1. نماگر ۷. محیط کلان (ثبات اقتصادکلان، ساختارهای اشتغال)
  • شاخص تورم مصرف کننده
  • شاخص تورم تولیدکننده
  • نرخ مشارکت نیروی انسانی (درصد)
  • نرخ بیکاری (درصد)
  • ارزش صادرات غیرنفتی استان (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت)
  • نرخ رشد منطقه ای (درصد)
 2. نماگر ۸. محیط مالی (تأمین مالی)
  • سرانه مانده تسهیلات اعطایی
 3. نماگر ۹. محیط جغرافیایی ( زیرساخت­ها، ظرفیت­های اقلیمی و استانی)
  • متوسط بارندگی سالانه استان (میلی متر)
  • تعداد هتل های ۴ و ۵ ستاره
  • تعداد تخت بیمارستانی فعال (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت)
  • طول را ههای بین شهری (کیلومتر به ازای هر کیلومتر مربع مساحت)
  • تعداد انبار و سردخانه (به نسبت مساحت استان)
  • مساحت مراتع خوب (به نسبت مساحت استان)
  • ضریب نفوذ بیمه (درصد)
  • فاصله مرکز استان تا بندر تجاری(آبی) و فعال بین المللی (کیلومتر)
  • طول راه آهن به مساحت استان (کیلومتر به ازای هر کیلومترمربع)
  • درصد روستاهای گاز رسانی شده از کل روستاهای استان
 4. نماگر ۱۰ . ساختار تولید (انحصار، خوش هها، وابستگی به مواد اولیه)
  • تعداد بهر هبرداران کشاورزی (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت)
  • درصد مساحت کشت آبی از کل مساحت زیر کشت
  • تعداد معادن درحال بهر هبرداری (به نسبت مساحت استان)
  • تعداد کارگاه های صنعتی فعال (به نسبت مساحت استان)
  • سرانه مساحت پروانه های ساختمانی صادره درنقاط شهری

کلام اخر:

در این مقاله مؤلفه­ های پیمایشی حاصل از ادراک سنجی و مؤلفه ­های اماری حاصل از وضعیت شاخص های ملی محیط کسب و کار در ایران را نشان می دهد. این مولفه ها در محاسبه شاخص برای طرح کسب وکار ایران که توسط اتاق بازرگانی محاسبه شده است بکار رفته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.