حتما بخوانید !
خانه / استراتژی کسب و کار / الگو های رهبری وانواع آنها
الگو های رهبری

الگو های رهبری وانواع آنها

 الگوهای رهبری شرکت ­های پیشرو

قبل از بررسی الگو های رهبری بهتر است به بررسی استدلال سقراط در مورد رهبری بپردازیم. تقریبا ۲۵۰۰ سال پیش سقراط استدلال کرد که رهبری یک ویژگی ذاتی است یک رهبر دارای ویژگی ها و به طورخاص دانش حرفه­ای یا فنی است که به افراد خاصی تعلق دارند و از این رو قابل انتقال نیستند. اما او همچنین روی دیگر سکه را مورد بحث قرار داد، او گفت” یک رهبر تجاری خوب می­تواند یک فرمانده نظامی خوب نیز  برای هر دو مهارت رهبری عمومی و  خاص باشد، مانند انتخاب بهترین افراد برای تیم و توانایی شناسایی و کار با متحدین اصلی”

با توجه به دانشی که در مورد رهبری  در طول دهه­ ها تحقیق جمع ­آوری ­شده است، به نظر می رسد که ویژگی­ های رهبری خاص که در یک حوزه یا فرهنگ مفید هستند، احتمالا برای دیگران نیز مفید خواهند بود.  بنابراین باوجود اختلافات منطقه ­ای قابل توجه، ما قادر به طراحی و اجرای برنامه­ هایی هستیم که با تغییرات جزئی در هر بخش از جهان موثر خواهد بود، چراکه رهبری “روند تأثیرگذاری بر یک گروه سازمان یافته جهت دستیابی به اهدافی خاص” است.

انواع الگو های رهبری

 در جدول ۱ مروری از انواع سبک­های رهبری متداول در صنایع مختلف با هدف بررسی بهترین شیوه برای تحت تاثیر قرار دادن  پیروان آورده شده ­اند.

نویسنده

ابعاد سبک­های رهبری مولفه­ هانوع صنایع

نتایج

برسون جاناتان لینتون۱. رهبری تحول گرا

۲. عملیاتی و غیر عملیاتی

۳. رهبری لایسز-فایر

رضایت کارکنانشرکت های مخابراتی

 

تاثیر سبک­های رهبری تحول­گرا برای ایجاد محیط با کیفیت در بخش­ تحقیق و توسعه­ی شرکت­های مخابراتی قابل­توجه­تر است.
گوه یوان شنگ و همکارانش۱. رهبری تحول­گرا

۲. رهبری عملیاتی

۱.عملکرد شغلی

۲.رویکرد اخلاقی وظیفه­شناسی

۳.رویکرد اخلاقی فرجام­گرایی

همه انواع SMEنتیجه نشان می دهد که رفتار اخلاقی رهبر تاثیر واسطه مهمی بین سبک­های رهبری و عملکرد شغلی کارکنان دارد.
لیلیانا پدراجا-رجاس، امیلیو رودریگز پونس، یوان خوان رودریگز پونس۱سبک مشارکتی

۲سبک حمایتی

۳سبک ابزاری

اثربخشیSMEsسبک های رهبری حمایت کننده و مشارکتی تأثیر مثبتی بر اثربخشی در SMEs  دارد.
بونمی امولایو

 

1سبک رهبری استبدادی

۲سبک رهبری دموکراتیک

۱تنش مربوط به شغلی

۲حس روانشناختی جامعه­در سازمان­های کاری

سازمان های تولیدی دولتینتایج نشان می دهد که کارگران تحت سبک رهبری دموکراتیک تنش مربوط به کار بالاتری را نسبت به کارگرهایی که تحت رهبری استبدادی هستند تجربه نمی­کنند. همچنین، کارگرانی تحت سبک رهبری استبدادی    احساس بالاتر از جامعه را نسبت به کارگران تحت سبک رهبری دموکراتیک تجربه نمی­کنند.
جوی کوئی چن

و آی-شو چن

سبک شرکت­کننده فعالپنج ویژگی شخصی بزرگاستادان و مدرسان از دانشگاه در تایواننتایج مطالعه نشان می دهد که سبک رهبری ارتباط معنی داری با عملکرد نوآورانه دارد.
لیرونگ لانگ ومینکین مائو۱ رهبری تحول­گرا

۲ رهبری عملیاتی

تغییر سازمانیکارمندان از انواع مختلف سازمان­های خصوصی و عمومی در چینیافته­ها نشان می دهد که رهبری تحول­گرا و رهبری عملیاتی بر تغییر سازمانی تاثیر مثبت دارند.
هسیه چی لی

یو ون لیو

۱رهبری عملیاتی

۲رهبری تحول­گرا

۱عملکرد خلاقیت سازمانی

۲ قابلیت خلاقیت سازمانی

صنعت اطلاعات الکترونیکسبک رهبری یک رابطه­ی مثبت بر روی عملکرد خلاقیت سازمانی دارد، و همچنین سبک رهبری رابطه­ی بین قابلیت خلاقیت سازمانی و عملکرد خلاقیت سازمانی اداره می­کند.
چانگ هسونگ

فنگ و همکاران

۱سبک رهبری۱رضایت کار کارمندان

۲تعهد سازمانی

۳عملکرد کاری

کارمندان بیمارستانرهبری یک اثر قابل­­توجه، مثبت و مستقیم بر روی رضایت کاری دارد و می تواند تعهد سازمانی و عملکرد کاری را به طور غیرمستقیم از طریق رضایت کاری را تحت تاثیر قرار دهد.
یافنگ تسای، شیح-ونگ وو، هسیان جوی چانگ۱رهبری کاریزماتیک

۲ رهبری تحول­گرا

۳ رهبری عملیاتی

۴ رهبری تیم

۱فرهنگ سازمانی

۲فرهنگ ایدئولوژیک

۳فرهنگ سلسله­مراتبی

۴ فرهنگ هماهنگ

کارمندان بیمارستان­های تایواننتایج به ما نشان می­دهد که فرهنگ سازمانی بر سبک رهبری تاثیر می گذارد. همبستگی مثبت بین فرهنگ ایدئولوژیک و رهبری تحول گرا وجود دارد. همبستگی مثبت بین فرهنگ سلسله مراتبی و رهبری کاریزماتیک وجود دارد. همبستگی مثبت بین فرهنگ هماهنگی و رهبری تیم وجود دارد. همبستگی مثبت بین فرهنگ عقلانی و رهبری عملیاتی وجود دارد.
کانگ یانگ، یو ویفریبندگی( یا جذابیت) رهبر۱توانمندسازی روانشناختی کارکنان

۲رضایت کارکنان

کارکنان هتل­های توریستی چینیجذابیت رهبر دارای تاثیر مثبت بر روی رضایت کارکنان و خلاقیت­ خدمات است.
دوان خو وانگ و همکاران۱ رهبری اقتدارگرا

۲رهبری تحول­گرا

۳ رهبری عملیاتی

۴ رهبری خیرخواهانه

۱ خلاقیت­های تیم

۲ ارتباطات تیم

۳اشتراک دانش

کارمندان و سرپرستان در PRCمطالعه نشان داد که به اشتراک گذاری دانش و ارتباطات تیم به طور کلی منجر به رابطه منفی میان رهبری اقتدارگرا و خلاقیت تیمی می شود، و تا حدی بین مشارکت رهبری تحول­گرا و رهبری خیرخواهانه برای خلاقیت تیم وساطت می­کند.
لی رین یانگ و ین تینگ چن۱رهبری عملیاتی

۲ رهبری تحول­گرا

۱کارگروهی

الف. ارتباطات

ب. همکاری

ج.انسجام

۲عملکرد

کارکنان صنایع تایوانی، تایپه، تایوانتجزیه و تحلیل­ها نشان می دهد که سبک رهبری مدیر، کار تیمی و عملکرد پروژه بسیار مرتبط هستند. یافته ها همچنین نشان می دهد که ابعاد کار تیمی می تواند به طور جزئی یا به طور کلی روابط بین سبک رهبری و عملکرد پروژه را اداره کند.
وون و همکاران۱رهبری عملیاتی

۲ رهبری تحول­گرا

رضایت شغلیمدیران مالزیایی مشغول به کار در بخش­های دولتینتایج تحقیق نشان می­دهد که سبک رهبری تحول­گرا رابطه معنی داری با رضایت شغلی دارد. این بدان معنی است که رهبری تحول گرا مناسب برای مدیریت سازمان های دولتی است.
لوی و

همکاران

۱رهبری عملیاتی

۲ رهبری تحول­گرا

 ۱ استقلال شغلی

۲ چالش شغلی

کارکنان شرکت­های فناوری پیشرفته

مطالعه تجربی احساس کارکنان در مورد سبک رهبری عملیاتی یا تحول­گرا اجرایی نشان می دهد که، هر دو همبستگی بسیار مثبتی در عوامل تشویق اجرایی در محیط نوآورانه خود دارند.

جدول ۱ سبک های رهبری و مولفه هایی که سبک های رهبری آنها را تحت تاثیر قرار می دهند

نتیجه

با توجه و بررسی انواع الگو های رهبری ،ابعاد آنها،شرکت های پیشرویی که که از هر یک از این سبک ها الگو برداری کرده اند و نتایج حاصل از استفاده از این سبک ها،و همچنین بررسی شرایط فعلی سازمان خود،میتوانید بهترین شیوه برای تحت تاثیر قرار دادن پیروان را بررسی و انتخاب کنید.

 

درباره‌ی زهرا شیرانی

حتما ببینید

دروغگویی در کسب وکار

تاثیر ویرانگر دروغگویی بر کار تیمی و محیط کار

تیم شامل تعدادی از افراد است که برای رسیدن به یک هدف مشترک در تلاش …

نشانه های فرسودگی شغلی

نشانه های فرسودگی شغلی و راه هایی برای حال خوب

۵ نشانه که شما دچار فرسودگی شغلی شده اید ممکن است به تازگی شغل جدیدی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.