خانه / پزشک سازمان

پزشک سازمان

داشتن سازمان سالم، با حضور پزشک و درمانگر سازمانی

پزشگان سازمانی موتور توسعه نیمو

حال خوب سازمان و سلامت کارکنان همواره مورد توجه مدیران و رهبران سازمان ها است و رسیدن و حفظ آن را به صورت یک وظیفه تکمیلی در کنار سایر مسئولیت هایشان در نظر می گیرند. در حالی که نشاط و سلامت یک جنبه ضروری و اساسی برای افزایش بهره وری …

بیشتر بخوانید »