کووید-۱۹ و پیامدهای ویروس کرونا بر کسب و کار

شیوع کروناویروس قبل از هر چیز یک فاجعه انسانی است و صدها هزار نفر را تحت…

مدیریت کسب و کار در بحران کرونا  

همانطور که می دانید بحران کرونا ویروس (covid-19) نه تنها زنگ خطر سیستم های بهداشت عمومی…

تاکتیک بازاریابی برای مدیریت کسب کارها در بحران ویروس کرونا

باتوجه به شیوع و بحران جهانی ویروس کرونا شاهد پدیده ای هستیم که تمامی کسب و…

همراه باCOVID-19، جهان پسا کرونا چگونه خواهد بود؟ چهار آینده ممکن است

آینده های احتمالی زیادی وجود دارد ، همه بستگی به نحوه پاسخ دولت ها و جامعه…