بایگانی/آرشیف روزانه: ۱۴ دی ۱۳۹۸

چگونه ساختار سازمانی خود را تقویت کنید!

ساختار سازمانی

چه مدت از آخرین باری که نگاهی جدی به اثربخشی و ساختار و چارچوب سازمان و کسب و کار خود کرده اید می گذرد؟ آیا اعضای سازمان اهداف خود را در راستای تحقق اهداف سازمان می دانند؟ شاید زمان آن رسیده که مجددا نگاهی به ساختار سازمانتان کرده و اگر …

بیشتر بخوانید »