حتما بخوانید !

بایگانی/آرشیف روزانه: ۰۸ آذر ۱۳۹۸

با الگوهای آماده ساخت کارت در ترللو، یکپارچگی و نظم تیمی را تجربه کنید

الگوهای کارت در ترللو

الگوهای آماده در ترللو اگر قصد دارید که مراحل انجام یک کار را در ترللو مدیریت کنید، حتما آخرین تغییرات مدیریت پروژه در ترللو را دنبال کنید که در این مقاله به آن پرداخته ایم. اگر پیش از این از کاربران ترللو بوده اید، در مدیریت مراحل انجام کارها در …

بیشتر بخوانید »

با داستانی جدید به سراغ تغییر در سازمانتان بروید.

تحول سازمانی و تغییر در سازمان

گاهی ایجاد تغییر در اولویت های کسب و کارتان برای موفقیت و رسیدن به چشم اندازهایتان بسیار مهم است. مدیرانی که به تمامی ایده ها و تغییرات خوب که مطابق با آرمان های آن ها در سازمان نیست بها می دهند، به زودی شاهد تغییر و تحول سازمانی در روند …

بیشتر بخوانید »