بایگانی/آرشیف روزانه: ۲۲ مهر ۱۳۹۸

معرفی بدنه دانشی تحلیل کسب و کار یا راهنمای BABOK v3

راهنما BABOK

راهنما BABOK در واقع مجموعه اقداماتی است که جهت تجزیه و تحلیل کسب وکار به کار می رود. راهنما BABOK یک فرایند یا استاندارد رسمی نیست. در BABOK ، ممکن است یک تکنیک یا روشی در مورد حوزه دانشی خود پیدا کنید که به شما در بهبود فرایند تحلیل کسب …

بیشتر بخوانید »