حتما بخوانید !

بایگانی/آرشیف روزانه: 14 اکتبر 2019

معرفی بدنه دانشی تحلیل کسب و کار یا راهنمای BABOK v3

راهنما BABOK

راهنما BABOK در واقع مجموعه اقداماتی است که جهت تجزیه و تحلیل یک کسب و کار به کار می رود. راهنما BABOK یک فرایند یا استاندارد رسمی نیست. در BABOK ، ممکن است یک تکنیک یا روشی در مورد حوزه دانشی خود پیدا کنید که به شما در بهبود فرایند تحلیل …

بیشتر بخوانید »