بایگانی/آرشیف روزانه: ۱۴ مهر ۱۳۹۸

تفاوت متدولوژی اسکرام و متدولوژی کنبان در مدیریت پروژه

متدولوژی اسکرام

بسیاری از تیم ها از متدولوژی اسکرام و متدولوژی کنبان به عنوان فرآیندی بصری و ابزاری برای مدیریت پروژه استفاده می کنند. البته اکثر تیم ها مخصوصا در ایران به دلیل ابهام کمتر و توسعه دهندگان بیشتری که اسکرام دارد، ترجیح می دهند از روش اسکرام در مدیریت پروژه هایشان …

بیشتر بخوانید »