بایگانی/آرشیف روزانه: ۰۲ مهر ۱۳۹۸

نکات جذب نیروی شایسته در سازمان ها

۷ نکته HRبرای جذب افراد مناسب برای شرکت شما استخدام افراد مناسب مسئله ایست که به مرور زمان با تغییر نیازهای سازمان ها وافراد سخت و سخت تر می شود. امروزه شرکت ها از نظر کیفیت و کمیت بزرگتر شده اند. برای جذب افراد مناسب برای شرکت خود، این ۷ …

بیشتر بخوانید »