بایگانی/آرشیف روزانه: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

فرسودگی شغلی چرا و چطور اتفاق می افتد

فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی در مطالعه اخیر گالوپ بر روی تقریباً ۷،۵۰۰ کارمند تمام وقت، نشان می دهد که حدود ۲۳ درصد احساس  خستگی و کسالت دایمی در محل کار دارند، و حدود ۴۴ درصد هم گاهی احساس خستگی می کنند. حال سوال اسن است: در محل کارتان احساس خستگی میکنید؟در محل …

بیشتر بخوانید »