فرم مشخصات شرکت کنندگان در اردوی بنیاد شهید استان اصفهان

مرحله 1 از 2

 • نام مجموعهمدت زمان همکاری(پاره وقت)خلاصه فعالیت های انجام شده 
  لطفا سه مورد از آخرین سوابق کاری تان را ذکر نمایید.
 • عنوانسال اخذتوضیحات
 • عنوان دورهسال اخذتوضیحات 
  حداکثر سه مورد
 •  
  (از جمله می توان به میزان تسلط شما به زبان های خارجی روابط عمومی و فن بیان اشاره کرد)
 • شغلی که علاقه مندید در آن مشغول به کار شوید را نام ببرید. و یا کسب و کاری که علاقه مندید راه اندازی کنید.
فهرست