فرم پیش ثبت نام کارآموزان و دوره کارآگاه شو

 • اطلاعات فردی

 • سوابق حرفه ای

 • نام مجموعهمدت زمان همکاری(پاره وقت)خلاصه فعالیت های انجام شده 
  در صورتیکه قبلا سابقه مرتبط با دوره دارید. مگر نه این فیلد را خالی بگذارید.
 • عنوانسال اخذتوضیحات
 • عنوانسال اخذتوضیحات 
 •  
  (از جمله می توان به میزان تسلط شما به زبان های خارجی روابط عمومی و فن بیان)
 • ویژگی ها و صفات بارز شخصیتی خود را بصورت مختصر بیان کنید.
 • اگر از ما انتظار خاصی جهت طی کردن این دوره دارید لطفا بیان کنید.
 • اطلاعات تماس

 • آیدی لینکدین یا لینک سایت خود را وارد کنید.
فهرست