توسعه منابع انسانی و بازار 2021-01-23T04:31:53+03:30

شما + ما

لِذتِ داشتَنِ یک کَسب و کارِ سَرحال و چابُک

شما + ما

لِذتِ داشتَنِ یک کَسب و کارِ سَرحال و چابُک

راهکارهای پیشنهادی ما برای توسعه انسانی کسب و کار

پیشنهاد شما

اگر درخواست دیگری از ما دارید.
 •  

پیشنهاد نیمو

بهینه شده برای بخش منابع انسانی کسب و کارها
 • روانشناسی سازمانی(ارتقای سلامت روانی)
 • پزشک و درمانگر سازمانی(ارتقای سلامت جسمی)
 • ارتقای مهارت های عمومی شغلی
 • مشاوره فردی و تعیین مسیر شغلی
 • تطبیق شخصیت با پوزیشن
 • تیم سازی و جذب نیروی جدید(طبق فرایند ویژه)
 • اصلاح فرهنگ چارت و ساختار تیم و سازمان
 • افزایش بهره وری فردی
 • پیاده سازی سیستم داینامیک ارزیابی عملکرد شخصی تیمی و سازمانی
 • افزایش انگیزه و نگهداشت
 • تنظیم قراردادهای داینامیک برای تک تک اعضا و پوزیشن ها
 • سنجش رفتار و شخصیت با 3 متد متفاوت به همراه مصاحبه
ویژه

راهکارهای پیشنهادی ما برای توسعه سیستمی کسب وکار

پیشنهاد نیمو

بهینه شده برای بخش توسعه و بازاریابی کسب و کارها
 • تحلیل جامع کسب و کاربا روش های BABOK موسسه iiba
 • توسعه کسب وکار از داخل (فرایند ها ساختار و استراتژی ها)
 • توسعه کسب و کار از بعد خارجی(آنالیز رقبا هدف گذاری تحقیقات بازار)
 • چابک سازی کسب و کار از لحاظ عملکردی
 • شفاف سازی عملکرد کسب و کار (استقرار سیستم BI و سیستم مدیریت پروژه و وظایف)
 • توسعه بازار فیزیکال (فروش سازمانی فروش شخصی)
 • توسعه بازار دیجیتال ( شبکه های اجتماعی موتورهای جستجو و هک رشد)
ویژه

پیشنهاد شما

اگر درخواست دیگری از ما دارید.
 •  

ارتباط با ما

مجوزهای نیمو

logo-samandehi